Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘bóg’

TreeMan

TreeMan

Mandala ta wyraża istotę stworzenia, istotę życia.

Wszystko jest jednym. Cała natura, całe życie jest przenikającym się polem wspólnej energii, która pulsuje i zmienia jedynie formy.

Jest wezwaniem do odnalezienia przez człowieka tego połączenia, tego odczuwania.

Medytowanie z nią może pomóc w uwolnieniu od jednostkowego poczucia oddzielenia.

(więcej…)

Reklamy

Read Full Post »

1977190_10204420471823277_7020506099789443401_nWstęp

Podczas przekraczania poziomów świadomości, wybory i możliwości empirycznie jawią się jako pozorne przeciwieństwa lub pozostające ze sobą w konflikcie dualności. Doświadczane są jako czynniki odpychające lub przyciągające, które są trudne do odrzucenia, o ile nie zostaną zlikwidowane. Przyciąganie zakłada ukradkową bądź jawną przyjemność, zaś odpychanie wyraża jej spodziewany brak lub dyskomfort. Wybory komplikuje również poczucie moralnego obowiązku w postaci „powinienem” lub „mam obowiązek” i dlatego może się pojawić opór wobec nich, wynikający z przeczuwania subtelnego poczucia winy i pokusy uniknięcia go. Dlatego też najlepiej jest wystrzegać się wszelkich założeń, takich jak „powinności”. Podstawową cechą duchowej ewolucji jest wolność. Szanse na zmianę można postrzegać jako zachętę, a nie moralny obowiązek i naprawdę udostępniają one wyższe stopnie wolności i wewnętrznego szczęścia. Jednakże w każdej chwili ma się wolny wybór, by je wstrzymać czy zawiesić, a następnie podjąć decyzję w bardziej naturalny sposób, w innym momencie i kontekście.

(więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Mandala Nie-Dwa

Mandala Nie-Dwa

Jej przesłanie jest już w samej nazwie Nie-Dwa, czyli Jedno. Dwa serca, dwa skrzydła, tworząc  wspólną przestrzeń, początkują powstanie czegoś zupełnie Nowego. Przemiana, która dokonuje się dzięki Miłości stwarza nową jakość – wzniesienie się ponad podziały, oceny, ograniczenia – do krainy wiecznej Akceptacji, Miłości i Radości. Do przestrzeni serca w zupełnym oddaniu, poddaniu i przyzwoleniu na wszystko co jest, takie jakie jest.

(więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

1451589_630471340337908_1183094840_nWolna wola związana jest ze zdolnością podejmowania wyborów, które determinują nasze życiowe doświadczenia. Istnieje jeden fundamentalny wybór, który wpływa na wszystkie inne. Gdy go rozpoznasz – przebudzisz się.

Fundamentalny wybór.

Pewien mężczyzna wyobrażał sobie, że możne rozmawiać z Bogiem.

– Czym jest wolna wola? – zapytał

– To wolność wyboru – odpowiedział Bóg

– Dlaczego dałeś nam tę wolność?

– Ponieważ to nauczy was odpowiedzialności.

– Co to oznacza?

(więcej…)

Read Full Post »

Older Posts »