Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘ego’

„Nigdy nie dojdziesz do takiego punktu w swoim życiu, gdzie wszystko będzie rozwiązane i ładnie zawiązane na kokardkę. W tym rzecz. Nie ma „sceny końcowej”, a tylko toczący się film przygodowy, nigdy nie rozwiązany. Uczysz się kochać bałagan swojego życia, jego nieustająco zmienną naturę, jego nieprzewidywalność. I stajesz się jako niezmienna cisza w samym środku sztormu, szeroko otwarta przestrzeń, w której radość i ból, ekstaza i agonia, znudzenie i zachwyt, mogą napływać i odpływać jak fale oceanu. Żadne problemy nie istnieją, jeśli rozpoznajesz siebie jako przestrzeń dla tego wszystkiego.”

Jeff Foster, „Tak! Kochaj to, co jest”

Reklamy

Read Full Post »

Match made in Heaven by Lise Meijer

„Jacy jesteśmy szybcy w formułowaniu opinii o człowieku, ocenianiu go.
Egoistyczny umysł z satysfakcją przylepia etykiety innym istotom ludzkim, nadaje im pojęciową tożsamość, wygłasza słuszne sądy na ich temat.
Każdy człowiek został uwarunkowany do określonych sposobów myślenia i zachowania.
Uwarunkowanie to ma podłoże genetyczne, a także związane jest również z doświadczeniami z dzieciństwa i środowiska kulturowego.
To nie są oni, tylko się takimi wydają. Kiedy wygłaszasz sądy o kimś, bierzesz uwarunkowane wzorce umysłowe za to, kim ta osoba jest naprawdę.
Już samo to jest głęboko uwarunkowanym i nieświadomym wzorcem. 

(więcej…)

Read Full Post »

1901430_857147517662076_7957469278803058254_n„W organizmach wyższych ego posiada, obok funkcji percepcyjnej, również funkcję motoryczną. Ponieważ mięśnie szkieletowe ciała są kontrolowane przez nerwy biegnące od świadomych ośrodków mózgu, wszelkie świadome czynności są kontrolowane przez ego…
Ego potrafi zatem pokierować ekspresją danego impulsu lub nawet ją zablokować poprzez skurcz odpowiednich mięśni, uniemożliwiając im działanie. Zablokowany w ten sposób impuls nie może zrodzić uczucia, gdyż nie jest w stanie dotrzeć do powierzchni, gdzie następuje percepcja.
W pewnych sytuacjach człowiek może świadomie blokować ekspresję impulsu. Może na przykład mieć impuls uderzenia kogoś, kto zadaje mu ból, ale zdawszy sobie sprawę, że agresor jest większy i silniejszy, może postąpić rozsądnie i opanować ten impuls. W takiej sytuacji jest jednak w pełni świadomy swego gniewu i napięcia spowodowanego powstrzymaniem swego agresywnego impulsu. Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie lub gdy on się od niej oddali, będzie mógł uwolnić napięcie lub wyrazić swój gniew słownie czy też kopiąc lub uderzając w jakiś przedmiot. Sprawa wygląda inaczej, gdy sytuacja się nie zmieni lub gdy on nie może się z niej wycofać.
W taką sytuację bez wyjścia może uwikłać się dziecko. Może ono odczuwać uzasadniony gniew z powodu nieprzyjaznego zachowania rodzica, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że z obawy przed odwetem nie będzie mogło swego gniewu wyrazić. W naszej kulturze wychowanie dzieci często wywołuje walkę, w trakcie której wolność dziecka jest przemocą ograniczana, a jego duch łamany.
Rodzice mogą uderzyć dziecko, ale biada dziecku, które uderzenie odda. Często miałem okazję widzieć, jak po utarczce z rodzicem rozgniewane dziecko mruczy coś do siebie pod nosem, lecz nie śmie nic powiedzieć głośno. W takich sytuacjach dziecko nie ma innego wyjścia, jak tylko się poddać, co oznacza, że jego gniew musi pozostać stłumiony.

(więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Cyclamen over New World by John Lautermilch

Cyclamen over New World by John Lautermilch

Pytanie: „Czy kierowanie uwagi na ego nie wynika również z ignorancji?”,

Odpowiedź: Powód, dla którego „ja-ego” umiera, jeśli wnikać w nie badając: „Kim jest to ja?”, jest następujący:
Myśl „ja” jest odbitym promieniem Jaźni, (i tylko ta myśl jest bezpośrednio połączona z Jaźnią, podczas gdy inne myśli nie są), tak więc kiedy uwaga posuwa się po owym promieniu „ja” coraz głębiej i głębiej, staje się on coraz krótszy i krótszy, a kiedy całkowicie znika, wówczas to, co jaśnieje jako „ja” jest Jaźnią”.

Ramana Mahariszi

Read Full Post »

11230227_1565290000425096_3610677403854999412_nCiało i społeczeństwo

P: Jak można przetrwać, jeśli utożsamienie z umysłem i ciałem ustaje?

O: Są chwile, kiedy całkowite porzucenie ciała jest „dozwolone” i możliwe. Wpływ na to ma również przeznaczenie, karma, intencja, oddanie czy jakkolwiek to nazwiemy. Jeśli jest tak przeznaczone przez wcześniejszy wybór, życie w powiązaniu z tym ciałem może trwać dalej. Życie podtrzymuje się samo z siebie. Ciało nie potrzebuje procesu myślenia, żeby przetrwać. Wszechświat dba o nie. Nawet w tej chwili ciało każdego z nas wykonuje tysiące procesów fizjologicznych, które podtrzymują jego życie bez udziału świadomej myśli. Nie trzeba decydować o każdym uderzeniu sercu ani o wydzielaniu enzymów trawiennych. Każda z tych funkcji wykonuje swoją pracę, ponieważ jest integralną częścią większej całości. Ciało także nie jest oddzielone od całości, ale jest nieodłączną cząstką wszechświata, a jego przetrwanie jest zadaniem całości. W razie potrzeby ciało otrzymuje wszystkie niezbędne informacje i wcale nie muszą one pochodzić z umysłu. Układ nerwowy i zmysły mają automatyczne, wyuczone reakcje.

(więcej…)

Read Full Post »

1977190_10204420471823277_7020506099789443401_nWstęp

Podczas przekraczania poziomów świadomości, wybory i możliwości empirycznie jawią się jako pozorne przeciwieństwa lub pozostające ze sobą w konflikcie dualności. Doświadczane są jako czynniki odpychające lub przyciągające, które są trudne do odrzucenia, o ile nie zostaną zlikwidowane. Przyciąganie zakłada ukradkową bądź jawną przyjemność, zaś odpychanie wyraża jej spodziewany brak lub dyskomfort. Wybory komplikuje również poczucie moralnego obowiązku w postaci „powinienem” lub „mam obowiązek” i dlatego może się pojawić opór wobec nich, wynikający z przeczuwania subtelnego poczucia winy i pokusy uniknięcia go. Dlatego też najlepiej jest wystrzegać się wszelkich założeń, takich jak „powinności”. Podstawową cechą duchowej ewolucji jest wolność. Szanse na zmianę można postrzegać jako zachętę, a nie moralny obowiązek i naprawdę udostępniają one wyższe stopnie wolności i wewnętrznego szczęścia. Jednakże w każdej chwili ma się wolny wybór, by je wstrzymać czy zawiesić, a następnie podjąć decyzję w bardziej naturalny sposób, w innym momencie i kontekście.

(więcej…)

Read Full Post »

Older Posts »