Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘joel S. Goldsmith’

Świat nigdy nie wzniesie się ponad ideę wykorzystania jednej siły do zwalczania drugiej i nie osiągnie życia w królestwie ponad mocą, dopóki nie zostanie rozwią­zana tajemnica Genezis. W tej pierwszej księdze Biblii znajdują się dwie całkowicie przeciwstawne i sprzeczne historie stworze­nia. Pierwszy rozdział jest niewątpliwie pracą mistyka, który osiągnął pełne zjednoczenie z Bogiem i dostrzegł, że cały ten wszechświat jest Świadomością, która przybrała kształt. Następ­ne rozdziały zawierają natomiast opis stworzenia przez umysł.

(więcej…)

Reklamy

Read Full Post »