Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘milczenie’

Podróżujący gubernator zatrzymał się, by złożyć uszanowanie Mistrzowi.

– Ważne sprawy państwowe nie pozostawiają mi czasu na długie rozprawy – rzekł.

– Czy mógłbyś streścić istotę religii w jednym lub dwóch zdaniach, dla ludzi tak zajętych jak ja?

– Dla dobra Waszej Wysokości gotów jestem ująć to w jednym słowie.

– Nie do wiary! Cóż to za niezwykłe słowo?

Milczenie.

– A jaka droga prowadzi do Milczenia?

Medytacja.

– A czym jest, jeśli mogę zapytać, medytacja?

– Milczeniem.

Anthony de Mello „Minuta Mądrości”.

Reklamy

Read Full Post »

imageKiedy medytujesz, pojawia się ego i stajesz się medytującym. W tym procesie obiektywizujesz Rzeczywistość, która tak naprawdę jest tym, Kim jesteś. Dlatego najlepszą medytacją jest po prostu milczenie tutaj. Nie podążaj za żadną myślą i nie aktywizuj swojego umysłu. To jest prawdziwa medytacja. Przekonanie, że to ty medytujesz – nie jest prawdziwą medytacją. Kiedy milczysz, nie ma tego, który medytuje. Nie ma nic do osiągnięcia w przyszłości, ponieważ wszystko już tutaj jest. Ten, który medytuje pojawia się z tego miejsca. Kiedy milczysz, nie ma medytującego, nie ma medytacji i nie ma obiektu medytacji. To jest Egzystencja – Świadomość – Błogość. Ona jest w tej chwili, w tej przestrzeni, jest Tym, Kim jesteś, wolną od pragnień, Perfekcyjną Jaźnią. W tym mrugnięciu oka jesteś wolny!

–Sri H. W. L. Poonja (Papaji)

Read Full Post »