Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘przebudzenie’

Tego prawdziwego i najważniejszego celu nie można znaleźć na poziomie zewnętrznym. Nie wiąże się on z tym, co robisz, lecz z tym, kim jesteś, czyli ze stanem twojej świadomości.

Twoje życie ma cel wewnętrzny i zewnętrzny. Cel zewnętrzny wiąże się z działaniem i ma znaczenie drugorzędne.

(więcej…)

Reklamy

Read Full Post »

1970810_1451924091709177_392854449_nPytanie: Czy można i jak wyciszyć umysł?

Odpowiedź: Zakładasz a priori, że istnieje jakiś umysł, który w wyniku czynności zrealizowanej przez kogoś może lub nie może zostać wyciszony. Nie ma umysłu, nie ma kontroli ani realizowanych czynności. To wszystko to jedynie wrażenia – bardzo przekonywujące – wypływające z pozornej „osoby”, która wydaje się być energetycznym potencjałem sprawiającym wrażenie niezależnego bytu z prawem wyboru i wolną wolą.

Pytanie: Czyli nie ma nic do zrobienia, nie mogę nic zrobić?

Odpowiedź: Tak, bo Ciebie jako podmiotu nie ma, jest jedynie wrażenie, że jesteś.

To podobnie jak we śnie. Kiedy śnisz, wydaje się,  że jesteś i coś tam robisz, do czasu aż się obudzisz.

To, o czym mówię jest trochę podobne do tego snu, tyle że nie możesz się obudzić. Przebudzenie, które znamy z książek nie istnieje, bo nie ma nikogo kto miałby się przebudzić.

Pytający: Poruszyłeś dziś dla mnie istotne kwestie: wolnej woli, możliwości wyboru oraz przebudzenia. Będziemy więc kontynuować następnym razem.

C.D.N 🙂

 

 

Read Full Post »

Read Full Post »

Rana zakwitła

Lotos zakwita

Mandala „Lotos zakwita” przedstawia proces dojrzewania istoty ludzkiej. Doświadczając cierpienia zbieramy w życiu wciąż nowe rany, które mogą się jątrzyć w nieskończoność i sprawiać ból.  Ale gdy rany te zostaną obnażone, przeżyte, wypłakane mogą zakwitnąć w najpiękniejszy kwiat świata – Lotos. Jest miejsce na przemianę i połączenie z Jednością.  Zawiera zestaw kolorów tęczy, co ma szczególnie uzdrawiające właściwości. Tęcza sprawia, że wszystko wraca na swoje miejsce. Wszystko jest energią.

(więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Mandala "Przebudzenie serca"

Mandala „Przebudzenie serca”

Mandala ta wspiera przebudzenie serca do miłości, odmrożenie go i przekształcenie dzięki procesowi doświadczania siły  przeciwieństw.  Z zimna i zamknięcia w ciasnej klatce bezpiecznej samotności, następuje otwarcie i przyjęcie ognia miłości. Tak jak „feniks duchowego przebudzenia rodzi się z popiołów ludzkiej rozpaczy, a piękny lotos wyrasta z korzeni zanurzonych w mule i błocie, tak ta mandala wspiera odnowę twego serca, które zaznało wiele bólu i cierpienia, ale teraz przyszedł czas na wzniesienie się ponad dualizm i otwarcie na miłość bezwarunkową.

  (więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »