Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘rozwój’

TreeMan

TreeMan

Mandala ta wyraża istotę stworzenia, istotę życia.

Wszystko jest jednym. Cała natura, całe życie jest przenikającym się polem wspólnej energii, która pulsuje i zmienia jedynie formy.

Jest wezwaniem do odnalezienia przez człowieka tego połączenia, tego odczuwania.

Medytowanie z nią może pomóc w uwolnieniu od jednostkowego poczucia oddzielenia.

(więcej…)

Reklamy

Read Full Post »

Mandala Nie-Dwa

Mandala Nie-Dwa

Jej przesłanie jest już w samej nazwie Nie-Dwa, czyli Jedno. Dwa serca, dwa skrzydła, tworząc  wspólną przestrzeń, początkują powstanie czegoś zupełnie Nowego. Przemiana, która dokonuje się dzięki Miłości stwarza nową jakość – wzniesienie się ponad podziały, oceny, ograniczenia – do krainy wiecznej Akceptacji, Miłości i Radości. Do przestrzeni serca w zupełnym oddaniu, poddaniu i przyzwoleniu na wszystko co jest, takie jakie jest.

(więcej…)

Read Full Post »

image„Siła czy moc”, to tytuł książki  psychiatry  Davida R. Hawkinsa. w której  przedstawia efekty 20 lat pracy badawczej poświęconej analizowaniu poziomów ludzkiej świadomości. Rezultatem badań jest logarytmiczna skala świadomości, na której umieszczany jest stopień mocy wszystkich możliwych poziomów ludzkiej uważności. Dla mnie skala poziomów świadomości jest wspaniałym narzędziem porządkującym i uświadamiającym nasze postrzeganie świata, ludzi, boga i siebie.

Opisany w książce rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich odsłania niezwykłe rozróżnienie pomiędzy mocą a siłą oraz ich odpowiednimi jakościami.

Autor zwraca uwagę na połączenie umysłu z ciałem, a także na to, że ciało – poza naszą świadomą kontrolą – potrafi odróżnić to, co wspiera życie, od tego, co jest mu przeciwne. Hawkins jest także autorem MAPY ŚWIADOMOŚCI, która pokazuje, w jaki sposób poziom świadomości człowieka wpływa na jego postrzeganie świata, zachowanie i życiowe wybory.

Lektura „Siły czy mocy” pomaga nam więc zrozumieć, dlaczego w konkretnej sytuacji zachowujemy się w ten, a nie inny sposób. Znajdując się w trudnych okolicznościach możemy postrzegać świat jako nieprzyjazny, nieprzychylny, narzekać na nasz „pech”, złościć się i próbować „siłowych” rozwiązań. Możemy jednak zrozumieć, że możliwość przekroczenia wszystkich ograniczeń tkwi w nas samych. Książka pokazuje, w jaki sposób przekroczyć nasze ograniczenia i w każdej dziedzinie życia zacząć kierować się tkwiącą w nas MOCĄ, poszukiwać twórczych rozwiązań problemów, nie zwalać winy za nasze niepowodzenia na okoliczności zewnętrzne i odnaleźć w sobie źródło bezwarunkowego szczęścia.

http://virgobooks.pl/alfabetyczny-katalog-ksiazek/23-sila-czy-moc-ukryte-determinanty-ludzkiego-zachowania.html

(więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Objaśniając kwestie dotyczące Zen, Mistrz Gutei zwykł podnosić palec. Jeden z bardzo młodych uczniów zaczął go naśladować. Kiedy ktoś pytał go, o czym mówił Mistrz, chłopiec podnosił palec.

Gutei usłyszał o tym i gdy pewnego dnia przechodził obok chłopca wznoszącego palec, chwycił za niego, błyskawicznym ruchem wyjął nóż, obciął palec i wyrzucił go.

Kiedy chłopiec rzucił się do ucieczki, wyjąc z bólu, Guteri krzyknął: „Stop!”

Chłopiec zatrzymał się, odwrócił i popatrzył na Mistrza przez łzy. Gutei miał wzniesiony palec.

(więcej…)

Read Full Post »

Według Leonarda Jacobsona istnieją dwa kroki do przebudzenia.

1. Pierwszym krokiem jest Obecność, czyli wybór chwili obecnej jako prawdy życia. Każdego dnia coraz bardziej decydujesz się być obecny, a nie nieobecny. Oznacza to oczywiście, że będziesz musiał wybierać bycie obecnym wiele razy w ciągu dnia. Im bardziej jesteś obecny, tym bardziej wymiar Obecności budzi się w tobie. Wybierasz obecność, bo jesteś świadomy, że to właśnie ta chwila jest prawdą życia, a nie zagubienie w świecie iluzji.

(więcej…)

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »