Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘zło’

Uczeń zapytał mistrza:
– Mistrzu, czy świat jest wrogi dla ludzi? Czy niesie zło czy dobro?
– Opowiem ci historię o tym, jak świat odnosi się do człowieka, – powiedział mistrz. – Był sobie kiedyś wielki król, który kazał zbudować piękny pałac. Było tam wiele wspaniałości. Wśród różnych cudów i ciekawostek w pałacu było komnata, w której wszystkie ściany, podłoga, drzwi, a nawet sufit – były zrobione z luster. Osoby wchodzące do komnaty w pierwszej chwili nie zdawały sobie sprawy, że stoją przed lustrami – tak bardzo zacierała się granica między światem rzeczywistym a odzwierciedlonym. Ponadto ściany komnaty zostały tak zbudowane, że na każdy dźwięk odpowiadało echo. Gdy ktoś pytał: „kim jesteś?”- słyszał w odpowiedzi z różnych stron, „kim jesteś?… kim jesteś?…, kim jesteś?…”

(więcej…)

Reklamy

Read Full Post »

Świat nigdy nie wzniesie się ponad ideę wykorzystania jednej siły do zwalczania drugiej i nie osiągnie życia w królestwie ponad mocą, dopóki nie zostanie rozwią­zana tajemnica Genezis. W tej pierwszej księdze Biblii znajdują się dwie całkowicie przeciwstawne i sprzeczne historie stworze­nia. Pierwszy rozdział jest niewątpliwie pracą mistyka, który osiągnął pełne zjednoczenie z Bogiem i dostrzegł, że cały ten wszechświat jest Świadomością, która przybrała kształt. Następ­ne rozdziały zawierają natomiast opis stworzenia przez umysł.

(więcej…)

Read Full Post »

Czy Bóg stworzył zło? To pytanie od wieków zaprząta umysły filozofów, uczonych, duchownych i prostych ludzi. Człowiek jako istota rozumna wciąż próbuje znaleźć racjonalną odpowiedź. A umysł postrzega świat na zasadzie przeciwieństw: dobro-zło, białe-czarne,  miłość-strach itd. Pomiędzy tymi biegunami jest całe mnóstwo odcieni, jest miejsce na wszystko.

(więcej…)

Read Full Post »

Ludzie mnie pytają: „Co jest dobre, a co jest złe?”. Mówię im: „Uważność jest dobra,  nieświadomość zła”. Nie określam różnych działań jako złe i dobre. Nie mówię, że przemoc jest zła. Czasem przemoc może być dobra. Nie mówię, że miłość jest dobra. Czasem miłość może być zła. Miłość może być do niewłaściwej osoby albo dla złego celu. Ktoś kocha swój kraj. Jest to złe, bo nacjonalizm to przekleństwo. Ktoś kocha swoją religię. Może zabić, zamordować, palić świątynie innych ludzi. Ani miłość nie jest zawsze dobra, ani złość nie jest zawsze zła.

(więcej…)

Read Full Post »

„Poznałem dobro i zło,

Grzech i cnotę, prawo i bezprawie;

Skazywałem i byłem skazańcem;

Przeszedłem przez narodziny i śmierć,

Radość i cierpienie, niebo i piekło;

i na końcu zrozumiałem,

że jestem we wszystkim

i wszystko jest we mnie.”

Hazrat Inayat Khan

Read Full Post »

1017561_739599209384714_431309456_nZdarzyło się to w życiu bardzo sławnej kobiety Zen, miała na imię Rengetsu. Bardzo niewiele kobiet dostąpiło Najwyższego w Zen. Ona jest jedną z tych kilku kobiet.

Była na pielgrzymce. O zachodzie słońca dotarła do wioski, prosiła więc o nocleg, ale mieszkańcy pozamykali drzwi. Byli przeciwni Zen.

(więcej…)

Read Full Post »

Drzewo życia

Drzewo życia

Ostatnio  zastanawiałam się nad tym, dlaczego ludzie są tak różni, dlaczego jedni mają jakieś talenty, umiejętności, inni nie mają. Jaki jest cel tych wszystkich cech, które jedni wykorzystują a inni nie. Jedni mieli dzieciństwo takie, inni inne.  Jedni są bardziej uprzywilejowani, inni jakby już na starcie, otrzymali mniej. I gdyby tak patrzeć na to, z punku widzenia umysłu, wynikałoby, że jest to niesprawiedliwe.

(więcej…)

Read Full Post »

Older Posts »